Kontakt i informacije:

 

Obitelj Palada: mpalada@inet.hr

 

Telefon:

00 385 21 888 064

00 385 21 371 492

00 385 99 691 51 55

00 385 98 433 063

 

Adresa: Kraljice Jelene 9, 21220 Trogir, Hrvatska.

 

Copyright © Villa-Palada 2010. Sva prava pridržana.